ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට නව නිර්දේශයක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට නව නිර්දේශයක්

September 14, 2018   03:53 pm

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස වරාය හා නාවික අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා නිර්දේශ කර තිබේ.

මීට පෙර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කටයුතු කරනු ලැබුවේය.

පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ අදාළ ධූර කාලය සැප්තැම්බර් මස 05 වනදායින් අවසන් වුණි.

මේ හේතුවෙන් අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ සිය නියෝජිතයා ලෙස නිර්දේශ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සෙසු සාමාජිකයින් ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කථානායකවරයා මෙන්ම විපක්ෂ නායකවරයා ද කටයුතු කරයි.

ඊට අමතරව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයාට අමතරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කථානායකවරයා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂනායකවරයා විසින් සිය නියෝජිතයෙකු බැගින් පත් කරයි.