හෙට බස් වර්ජනය නෑ

හෙට බස් වර්ජනය නෑ

August 11, 2018   12:32 pm

 

තම වෘත්තීය ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් බලධාරීන් හා පැවැත්වූ සාකච්ඡා සාර්ථක වූ නිසා හෙට (12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබූ වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් ධාවකයන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑමට සමාන බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට මිල සූත්‍රයක්, බස් රථ ධාවනය සඳහා ලබාදෙන ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ ඇති ගැටළු ඇතුළු බස් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (10) දිනයේ ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හා ලේකම්වරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් වූ බස් රථ ධාවනය සඳහා ලබාදෙන ටෙන්ඩර් පටිපාටිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමටත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් ඉදිරියේදී ලබාදෙන බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මේ අනුව දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත් මඟීන් සහ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වන ළමුන් මුහුණ දෙන අපහසුතා සැලකිල්ලට ගනිමින් වැඩවර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව එම සංගමයේ සම සභාපතිවරයකු වන ස්ටැන්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.