හමුදාවට පොලිස් බලය දීලා වත්මන් ආණ්ඩුව හමුදාකරණයකට සැරසෙනවා

හමුදාවට පොලිස් බලය දීලා වත්මන් ආණ්ඩුව හමුදාකරණයකට සැරසෙනවා

August 11, 2018   11:58 am

 

සිය දේශපාලන උවමනාවන් ඉටුකර ගැනීම  සඳහා අධිකරණය භාවිත කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඊයේ (10) ගාල්ලේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

දිවංගත හිටපු අමාත්‍ය වරයෙකු වන ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මහතාගේ 10 වන ගුණානුස්මරණ උත්සවය ඊයේ ගාල්ල නාගරික ක්‍රීඩා මණ්ඩප භූමියේදී පැවැත්වුණේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඇමතිවරුන් විසින් අධිකරණය විසින් ලබාදෙන දීන්දු කළින්ම ප්‍රකාශ කරන අතර රිමාන්ඩ් කරන දින ගණන තීරණය කරනාවා නම් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සැකයක් මතුවන බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

නීති වෙනස් කරමින් හමුදාවට පොලිස් බලතල ලබාදෙන බවත් වත්මන් ආණ්ඩුව ගමන් කරන්නේ හමුදා කරණයකට බවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.