ඝණ පූර්ණය නැතුව පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීම අනුමත කරන්න බෑ

ඝණ පූර්ණය නැතුව පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීම අනුමත කරන්න බෑ

August 11, 2018   11:13 am

 

පාර්ලිමේන්තුව සඳහා තේරීපත්වන මහජන නියෝජිතයින් සිය වගකීම හා රාජකාරිය ඉටුකිරීම සඳහා ලබාදෙන දායකත්වය ඉතා කණගාටුදායක තත්ත්වයක පවතින බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි.

එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කලේ පසුගිය දින වල අත්‍යවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තු විවාද හා සැසිවාරවලදී පාර්ලිමේන්තුවේ ගණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට සිදුවීම අනුමත කළ නොහැකි කරුණක් බවයි.

එසේම කථානායක තුමන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.