එක් පාලන කාලයක් තුළ වැඩිම ණය ලබාගෙන ඇත්තේ වත්මන් රජයයි

එක් පාලන කාලයක් තුළ වැඩිම ණය ලබාගෙන ඇත්තේ වත්මන් රජයයි

July 13, 2018   06:44 am

 

එක් පාලන කාලයක් තුළ රටට වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇත්තේ වත්මන් රජය බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා පවසයි.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මොහොමඩ් මුසම්මිල් මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. 

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ එම ණය ගෙවීම සඳහා මහජනතාවට අධික බදු බරක් පනවා ඇති බවයි.