මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළට

මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළට

July 13, 2018   06:23 am

 

දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය වැඩිවීමේ හැකියාව ඉදිරි දිනවලදීත් තවදුරටත් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන අතර අනෙකුත් පළාත් වල සිහින් වැසි ඇතිවිය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියි.

දිවයින හරහා විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 50-60 දක්වා ප්‍රහාරාත්මක සුළං (Gusty winds) ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පැවසීය.