එළඹෙන වර්ෂය ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත යුතු වර්ෂයක්

එළඹෙන වර්ෂය ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත යුතු වර්ෂයක්

July 9, 2018   09:36 pm

එළඹෙන වර්ෂය දේශපාලනමය වශයෙන්  ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් පක්ෂයට වැදගත් වර්ෂයක් වන අතර ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත යුතු බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප‍ැවසීය.

ඒ සඳහා "ගම්පෙරළිය" නමින්  වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදි පැවසීය.

ඒ තුළින් දශලක්ෂ දෙසීයක් වැනි විශාල මුදලක්  එක් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකට ලබා දීමට තීරණකර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම මුදලින් ගමකට සිදු විය යුතු සියලුම කාර්යයන් සිදු කළ නොහැකි බැවින් ප‍්‍රමුඛතාවය අනුව පෙළගැස්සූ පැහැදිළි වැඩසටහනක් සකස් කරගත යුතු බවද ඒ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ, ගලිගමුව, ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පක්ෂ බලමණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගි වෙමිනි.