අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය අනෙක් රටවලට සාපේක්ෂව අපේ රටේ ඉහළින් තියෙන්නේ

අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය අනෙක් රටවලට සාපේක්ෂව අපේ රටේ ඉහළින් තියෙන්නේ

June 14, 2018   07:01 pm

 

විවිධ ක්‍රියාකාරීන් කුමන ප්‍රකාශ සිදුකළ ද ලොව අනෙකුත් රටවලට සාපේක්ෂව මෙරට නිදහස් අධ්‍යාපනය ප්‍රමඛ ස්ථානයක පවතින බව පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ අධ්‍යාපනය මෙන්ම සෞඛ්‍යද ලොව අනෙකුත් රටවලට සාපේක්ෂව ඉහළින්ම පවතින බවයි.

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පාසලක පැවති උත්සවයකදී පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.