අලි බන්ධනාගාරේ සිටිය අලින්ට මොකද වුණේ?

අලි බන්ධනාගාරේ සිටිය අලින්ට මොකද වුණේ?

June 13, 2018   01:14 pm

හොරව්පතාන, මොටගොනෑව ප්‍රදේශයේ වන අලි සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා පවත්වා ගෙන යනු ලබන මිනි පුර අලි බන්ධනාගරයේ සිටින වන අලින් සංඛාව37ක් ලෙස ලේඛනවල සටහන්ව තිබුණද වර්තමානව වන විට එහි සිටින වන අලි ප්‍රමාණය 4ක් බවට පත්ව ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

අක්කර 2700ක් භුමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත මෙම මිනි පුර අලි බන්ධාගය නැරඹීම සඳහා පසුගිය 10වනදා වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා එහි ගිය බව ද අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

මීට පෙර කිසිදු අමාත්‍යවරයෙක් හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් මෙම භුමියට පැමිණ නොමැති බව ද වාර්තා වෙයි.

ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඉතා දරුණු ලෙස මනුෂ්‍ය ඝාතනයන් සිදු ඇති වන අලීන් රැසක් මෙම ස්ථානයට ගෙනැවිත් දමා ඇත.

මේ අතර දීර්ඝ කාලයක සිට අසනීප තත්ත්වයෙන් සිටින වන අලින් මෙම ස්ථානයේ සිටින බවත් ඔවුන් ගැන කිසිදු සොයා බැලීමක් සිදු නොවන බව අමාත්‍යවරයාට එහිදී දැක ගැනීමට හැකිව තිබේ.

මෙම බන්ධනාගරයට මීට කලකට ඉහතදී ඉතා දුර්ලභ වන අලියෙක් වන තිනි දළයාද ගෙනවිත් ඇති අතර එම අලියාද මෙම ස්ථානයේ අද වන විට දැක ගැනීමට නොමැති බව අප වාර්තාකරු පැවසීය.

මිනි පුර අලි බන්ධනාගරයේ සිටි අලින්ට සිදුවුයේ කුමක්ද යන්න වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාටද ගැටළුවක් වී ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත.