විමල්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

විමල්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

June 13, 2018   11:22 am

 

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

එම ලිපිය මඟින් විමල් වීරවංශ මහතා ඉල්ලා ඇත්තේ පසුගිය දිනවල කාගේත් කතාබහට ලක්වූ කර්නල් රත්නප්‍රිය බන්දු මහතාට නැවත ඔහු දැරූ වගකීම පවරන ලෙසයි.

විමල් වීරවංශ මහතා විසින් යොමු කළ සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින් දැක්වෙයි.

 

විමල් වීරවංශ මහතා විසින් යොමු කළ සම්පූර්ණ ලිපිය by Anonymous 4xL1hr21yl on Scribd