බටුවංගල මංසංධියේ වෙළඳ සැලක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි

බටුවංගල මංසංධියේ වෙළඳ සැලක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි

June 13, 2018   11:12 am

 

නෙළුව බටුවංගල මංසංධියේ පිහිටි වෙළඳ සැලක් ගිනිගෙන විනාශ වූ බව නෙළුව පොලීසිය පවසයි.

ගින්නෙන් වෙළඳ සැලෙහි තිබු භාණ්ඩ සම්පුර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන විනාශවී ඇති අතර ගොඩනැගිල්ලට බරපතළ අලාභ හානි සිදුවී ඇත.

වෙළඳසල ඊයේ (12) රාත්‍රී 10 පමණ වසා දමා වෙළඳසැල් හිමිකරු සිය නිවසට ගොස් ඇත.

පසුව නිවසට පැමිණි පුද්ගලයකු විසින් වෙළඳසල ගිනි ගන්න බව දැන්වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඔවුන්ට ගින්න මද පැවැත්වීමට නොහැකි වී ඇත.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර වෙළඳ සැලෙහි ලක්ෂ 80 පමණ වටිනාකමකින් යුත් භාණ්ඩ තිබු බව හිමිකරු පැවසීය.

සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් නෙළුව පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.