අභිරහස් ලෙස මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් සොයා ගනියි

අභිරහස් ලෙස මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් සොයා ගනියි

June 13, 2018   08:37 am

 

78 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් කොරකේන ඌරගහ ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.

මළ සිරුර සොයාගන්නා විට මියගිය තැනැත්තාගේ අත් පිටුපසට බැඳ තබා ඇති බවද වාර්තා වේ.