මහනුවර මහ රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ ඖෂධවල හිඟය නිසා රෝගීන් දැඩි දුෂ්කරතාවට

මහනුවර මහ රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ ඖෂධවල හිඟය නිසා රෝගීන් දැඩි දුෂ්කරතාවට

June 13, 2018   07:19 am

 

මහනුවර මහ රෝහලේ වකුගඩු ඒකකයේ ඖෂධවල පවතින හිඟතාව හේතුවෙන් රෝගීන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටියි.

බාහිර වෙළෙඳපලේ මෙම ඖෂධ වර්ග අධික මිලකින් යුක්ත වීම හේතුවෙන් තමන්ට එම ඖෂධ ලබාගැනීම දුෂ්කර වී ඇති බව රෝගීන් පවසයි.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව මීට මූලික හේතුව බව වකුගඩු රෝගීන්ගේ සුබසාධක සංගමයේ සභාපති ජයන්ත වාසලමුණි මහතා පැවසීය.