රට තුළ පෞද්ගලික වාහන භාවිතය ඉහළ යාම ගැටලුවක්

රට තුළ පෞද්ගලික වාහන භාවිතය ඉහළ යාම ගැටලුවක්

June 13, 2018   06:53 am

රට තුළ පෞද්ගලික වාහන භාවිතය ඉහළ යාම ගැටලුවක් බවට පත්වෙමින් ඇති බව මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අමල් කුමාරගේ මහතා පවසයි.

 ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙම ගැටලුවට මුහුණදීම සඳහා සූදානම්වීමට කාලය එළඹ ඇති බවයි.

පොදු ප්‍රවාහන සේවය පුළුල් කිරීම ඇතුළු ක්ෂත්‍ර කිහිපයක් ඔස්සේ මීට විසඳුම් සෙවිය හැකි බව මහාචාර්ය අමල් කුමාරගේ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.