‍අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම අද ත්‍රීකුණාමලයෙදී

‍අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම අද ත්‍රීකුණාමලයෙදී

June 13, 2018   06:50 am

 

අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කමිටුව ත්‍රීකුණාමලය ප්‍රදේශයේ අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම අද(13) සිදුකරයි.

එහි ලේකම් ජනාධිපති නීතීඥ සාලිය පීරිස් මහතා පවසන්නේ මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු රැස්කර ගැනීමෙන් අනතුරුව යාපනය, කිලිනොච්චිය ආදී ප්‍රදේශවල තොරතුරු රැස්කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.