සංඝ කථිකාවත් නීතිගත කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න රජය සූදානම්

සංඝ කථිකාවත් නීතිගත කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න රජය සූදානම්

May 17, 2018   07:22 pm

 

ශාසනික විනය ආරක්ෂා කිරීමට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් සංඝ කථිකාවත් නීතිගත කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම සිදුකිරීමට රජය සූදානම් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි. 

කොළඹ පැවති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය. 

 පූජ්‍ය මාතලේ ශ්‍රී ධම්මකුසල අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක ධුරයෙහි පදවිය පිළිබඳ වූ සන්නස් පත්‍රය පිරිනැමීමේ පූණ්‍යෝත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඇතැම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් විවිධ අන පනත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බවත් නිකායික වශයෙන් ඇතිවූ විවිධ අදහස් නිසා කරගෙන ආ වැඩපිළිවෙල නැවැත්වීමට සිදුවූ බවත් මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා මත නැවතත් එම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.