අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ දෙවන හමුව මාතරදී

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ දෙවන හමුව මාතරදී

May 17, 2018   04:14 pm

 

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ දෙවන හමුව මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී ලබන 19 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව එහි පළමු හමුව පසුගිය  12 වන දින මන්නාරමේ දී පැවැත් විණි.

ඒ අනුව 19 වන සෙනසුරාදා දිනයේ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ  කොමසාරිස්වරුන් පෙරවරු 9.30ට අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් හමුවිමට නියමිතය.

පෙරවරු 11.30ට සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් හමුවිමට සැලසුම් කර ඇති බවයි අතුරුදන්වුවන් පිළිබද කාර්යාලය සදහන් කළේය.