ජාත්‍යන්තර රසායනික අවි නිරීක්ෂකයින් ඩුමා ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීම රුසියාව වළක්වයි
සයුරෙන් එතෙර

ජාත්‍යන්තර රසායනික අවි නිරීක්ෂකයින් ඩුමා ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීම රුසියාව වළක්වයි

April 17, 2018   12:14 pm

සිරියානු රජයේ හමුදා රසායනික ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට සැක කෙරෙන ඩූමා ප්‍රදේශයට ජාත්‍යන්තර රසායනික අවි නිරීක්ෂකයින්ට ඇතුළු වීමට හෙට(18) දිනයේ ඉඩ ලබා දෙන බව රුසියාව පවසයි.

ඩූමා නගරයේ  රසායනික ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට සැකකෙරෙන ප්‍රදේශයේ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා පැමිණි ජාත්‍යන්තර කමිටුවක් සෙනසුරාදා සිට සිරියාවේ රැඳී සිටින නමුත් ඔවුන්ට තවමත් එම  ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා දී නැහැ.

අප්‍රේල් 7 වනදා එල්ල කළ රසායනික ප්‍රහාරයක් බවට සැක කෙරෙන එම ප්‍රහාරයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමෙරිකාව එක්සත් රාජධානිය සහ ප්‍රංශය සිරියාවේ හඳුනා ගත් ඉලක්ක කිහිපයක් වෙත ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබීය.

රසායනික ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිරියාවේ පාර්ශවකරුවෙකු වන රුසියාවටද  දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල වූ අතර රසායනික ප්‍රහාරයක් සිදුකළ බවට එල්ල වන සියලුම චෝදනා සිරියාව සහ රුසියාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.