මේ කන්නයෙන් පසුව නැවත දුම්කොළ වගා කරන්නේ නෑ

මේ කන්නයෙන් පසුව නැවත දුම්කොළ වගා කරන්නේ නෑ

March 14, 2018   08:39 pmවිවිධ ගැටළු හා බාධක රැසකට මුහුණදීමට සිදුව ඇති නිසා මේ කන්නයෙන් පසුව නැවත දුම්කොළ වගා නොකරණ බව යාපනයේ දුම්කොළ වගා කරන්නන් කියා සිටිති.

රජය දුම්කොළ සඳහා පනවා ඇති නීතිරීති දැඩිවීමත් සමඟම ඒවා දුම්කොළ වගාව සඳහාද බලපා ඇති බව පෙන්වාදෙන යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් දුම්කොළ බීජ සපයා ගැනීමේ සිටම එම නීතිරීතිවලට තමන්ට යටත්වීමට සිදුවූ බව කියා සිටියහ.

යාපනයේ වඩමරච්චි ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක මේ දිනවල දුම්කොළ වගාවලින් අස්වැන්න නෙළීම ආරම්භවීමත් සමඟම දුම්කොළ මිල ඉතා සීග්‍රයෙන් පහත වැටෙන්නට පටන්ගෙන ඇතැයි යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් පවසන අතර දුම්කොළ මිලට ගන්නා අයෙකු යාපනයෙන් සොයාගැනීම පවා ප්‍රශනයක් වී ඇතැයි කියා සිටිති.

පසුගිය වසරේ මෙම කන්නයේදී දුම්කොළයක් 180කට අලෙවි කරගැනීමට හැකි වුවත් මෙවර තම දුම්කොළයක් තොග වශයෙන් රුපියල් 125 කටවත් අලෙවි කරගැනීමට නොහැකි වී ඇතැයි ගොවීන් කියා සිටියි.

දුම්කොළ වගාවට වඩා කපන ලද දුම්කොළ පදම් කොට පැණි යොදා පැණි දුම්කොළ වශයෙන් සකස් කිරීම ඉතා අසීරු ක්‍රියාවක් බව පෙන්වා දෙන යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් දුම්කොළ වියළීමේදී දුම්කොළ පෝරණුවලට ගිනි ඇවිළීමෙන් ඇතැම් විට දුම්කොළ කිලෝ 2000ක් 3000 ක් විනාශ වන අවස්ථාද ඇති බව කියා සිටියි.

මෙතරම් මහන්සියක් වී සකස් කරණු ලබන දුම්කොළයක්  රුපියල් 200 කටවත් අලෙවි කරගැනීමට නොහැකිනම් එම ගොවිතැනෙන් පලක් නොමැති බව යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් කියා සිටිති.