මහනුවර සිද්ධියට හේතුව බුද්ධි අංශ අකර්මන්‍ය කිරීමයි

මහනුවර සිද්ධියට හේතුව බුද්ධි අංශ අකර්මන්‍ය කිරීමයි

March 14, 2018   07:15 pmබුද්ධි අංශ අකර්මන්‍ය කිරීම හේතුවෙන් මහනුවර ප්‍රදේශයේ පසුගියදා ඇතිවූ සිද්ධිය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය නොවුනු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.බී. රත්නායක මහතා පවසයි.

හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් යොමුකල ප්‍රශ්නවලට පිලිතුරු දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.