පක්ෂයේ ඇතුළ වෙනස් කර එජාපෙ තනි ආණ්ඩුවකට සැරසෙයි

පක්ෂයේ ඇතුළ වෙනස් කර එජාපෙ තනි ආණ්ඩුවකට සැරසෙයි

February 13, 2018   12:59 pm


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර වෙනස් කම් කිහිපයක් සිදු කර තනි ආණ්ඩුවක් ලෙස ඉදිරියට බලය පිහිටු වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරු අද දින යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අද(13) පෙරවරුවේ අරලිය ගහ මන්දිරයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සමඟ අගමැතිවරයා පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

පසු පෙළ මන්ත්‍රිවරු බහුතරයක් පක්ෂයේ යම් වෙනස් වීමක් අවශ්‍ය බව අගමැතිවරයාට පැවසු බවත්, කිසිවෙකු අදහස් යටපත් නොකළ බවත් මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා නලීන් බණ්ඩාර ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් එක්ව සිටියේය.