මාතලේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරීම් 140 ක් වාර්තා වෙලා

මාතලේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරීම් 140 ක් වාර්තා වෙලා

January 14, 2018   01:34 pmමාතලේ දිස්ත්‍රික්කය තුළින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණ කිරීම් 140ක් ඊයේ (13) දින වනවිට වාර්තා වී ඇතැයි මාතලේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කාර්යාලය පවසයි.

භාණ්ඩ බෙදාදීම් නිවාස ණය අයදුම්පත් ප්‍රධානයන් අනවසර මැතිවරණ කාර්යාල පවතවාගෙන යාම් බැනර් කටවුට් ප්‍රදර්ශනයන් පිලිබඳ පැමිණිලි වැඩි වශයෙන්  ලැබෙන බවත් ඒ පිළිබඳ පොලිසියේ සහයෝගය ඇතිව පරික්ෂණයන් පවත්වා වැරදි කරුවන්ට විරුද්ධව නිතිමය පියවර ගැනිමට අවශ්‍ය  පියවර ගෙන ඇතැයි සහකාර තේරිම්භාර නිළධාරී ආර් විජේසුන්දර සදහන් කළේය.