පුංචි ඡන්දේ අපේක්ෂකයින් 18 ක් ඇතුළු පුද්ගලයින් 167 ක් අත්අඩංගුවට

පුංචි ඡන්දේ අපේක්ෂකයින් 18 ක් ඇතුළු පුද්ගලයින් 167 ක් අත්අඩංගුවට

January 14, 2018   11:10 amපළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව විවිධ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂකයින් 18 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 167 දෙනෙකු මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

පසුගිය 09 වනදා සිට අද පෙරවරු 06.00 දක්වා වූ කාලය තුළ මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිද්ධීන් 55 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඊට අදාලව අපේක්ෂකයින් 10 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 119 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

මැතිවරණ පැමිණිලි 119 කට අදාලව අපේක්ෂකයින් 08 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 43 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කළේය.

ඊයේ (13) දිනය තුළ පමණක් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් සහ මැතිවරණ පැමිණිලි 13 කට අදාලව පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.