හැටන් ගොවිපලේ අසාමාන්‍ය බිත්තරය

හැටන් ගොවිපලේ අසාමාන්‍ය බිත්තරය

January 14, 2018   10:40 amහැටන් නගරයේ සාත්තු නිවාස පාරේ නිවසක පවත්වාගෙන යන කුකුල් ගොවිපලක සාමාන්‍යයෙන් අසාමාන්‍ය බිත්තරයක් කිකිලියක් ඊයේ (13) දමා තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයක් ග‍්‍රෑම් අසුවත් අනුවත් අතර බරකින් යුක්ත වුවත් මෙම අසාමාන්‍ය බිත්තරය ග‍්‍රෑමි එකසිය අසුවක බරකින් හා බිත්තරය හැඩයෙන්ද විශාලය.

මෙම කුකුල් ගොවිපලේ මෙවැනි බිත්තරයක් කිකිලියක් විසින් දැමු ප‍්‍රථම අවස්ථාව බව එම නිවසේ හිමිකරු වන එස්.මුර්ති මහතා පැවසීය.