නිදහස් පක්ෂය එකතු කරන්න හැම කැප කිරීමක්ම කළා

නිදහස් පක්ෂය එකතු කරන්න හැම කැප කිරීමක්ම කළා

January 14, 2018   07:55 amශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක් කිරිම සඳහා තමා සියලු කැපවීම් සිදු කළ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ඉබ්බාගමුව ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවකදී ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ව ආණ්ඩු මෙහෙයවීම මිට පෙර ද සිදු වූ බවයි.