සුළඟේ වේගය වැඩිවෙයි

සුළඟේ වේගය වැඩිවෙයි

January 12, 2018   08:42 pmඅයහපත් කාලගුණයත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර ප්‍රදේශයට වන්නට සක්‍රීයව පවතින වාලාකුළු නිසා කොළඹ හරහා පුත්තලමේ සිට බලපිටිය දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 70 - 80 ත් අතර වේගයක් අපේක්ෂා කරන බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.