පුංචි ඡන්දේ ලෑස්ති කරන්න නිලධාරීන් රැස්වෙයි

පුංචි ඡන්දේ ලෑස්ති කරන්න නිලධාරීන් රැස්වෙයි

December 7, 2017   09:33 pm


නියෝජ්‍ය  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරු, දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිළධාරීන් ඇතුළු මැතිවරණයට අදාළ නිළධාරීන් මැතිවරණ කොමිසම වෙත කැඳවා තිබේ.

ඉදිරි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඔවුන් මැතිවරණ කොමිසම වෙත කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

 අද උදෑසන සිට සහකාර සහ නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන්ගෙ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලදාරීන්ගේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව සඳහන්ය.

මීට අමතරව පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ආරක්ෂක කටයුතු පිලිබඳව  සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පොලිස් ප්‍රධානීන් ද අද පෙරවරුවේ මැතිවරණ කොමිසමට කැදවා තිබිණි.
 
මැතිවරණයේ ආරක්ෂක කටයුතු සංවිධානය කිරීම , නීති බලාත්මක කිරීම හා පැමිණිලි මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට අදාළ කරුණු පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු බව වාර්තා වේ.