රැඳවියන් දෙදෙනෙක් පලා යයි

රැඳවියන් දෙදෙනෙක් පලා යයි

December 7, 2017   08:23 pmසියඹලාන්ඩුව උසාවි පරිශ්‍රයේදී රැඳවියන් දෙදෙනෙක් අද සවස පලා ගොස් ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විශේෂ විමර්ෂයක් ආරම්භ කර තිබේ.