රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සියල්ල අවලංගු කරයි

රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සියල්ල අවලංගු කරයි

December 7, 2017   08:19 pm


දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් සියල්ල අවලංගු කිරීමට සිදු වූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය එංජින් රියදුරු සහයකයින් බඳවාගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට විරෝධය පළ කරමින් දුම්රිය රියදුරන් ඊයේ (06) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට වැඩවර්ජනයනයක් ආරම්භ කෙරිණි.