හලීම්ගෙන් ඉල්ලීමක්

හලීම්ගෙන් ඉල්ලීමක්

July 21, 2019   01:02 pm

තැපැල් වෘත්තීය සමිති ගැටලුව ගැන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ හලීම් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ එහිදි අදාළ ගැටලුවලට විසදුම් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ පවතින ගැටලු මූලික කරගනිමින් තැපැල් වෘත්තීය සමිති අද (21) මධ්‍යම රාත්‍රී සිට එක්දින වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට තිරණය කර ඇත.

හෙට (22) දිනයේ සාකච්ඡාවෙන් විසදුම් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් වැඩවර්ජනය නතර කරන ලෙසයි අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ හලීම් මහතා වෘත්තිය සමිතිවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ.