රන්ජන්ගේ ප්‍රකාශය අමෙරිකා එක්සත් ජනපදවාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා හෙළා දකියි

රන්ජන්ගේ ප්‍රකාශය අමෙරිකා එක්සත් ජනපදවාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා හෙළා දකියි

July 21, 2019   12:23 pm

රන්ජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලා නින්දාවටත්, ගර්හාවටත්, අපහාසයටත් ලක් කරමන් කරන ලද ප්‍රකාශය තරයේ හෙළා දකින බව අමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක ආචාර්ය වල්පොල පියනන්ද හිමි ප්‍රකාශ කරයි.

ලිපියක් මඟින් අමෙරිකා එක්සත් ජනපදවාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා ලෙස තමන් මෙම ප්‍රකාශය දැඩිව හෙළා දකින බවත් මෙම ප්‍රකාශක සිදු කිරීම සම්බන්ධව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව වහාම විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් දැනුම් දී ඇත.

ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ රන්ජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය සමස්ථ භික්ෂු සමාජයටම කරන ලද තදබල නින්දාවක් බවයි.

මෙය භික්ෂුන් වහන්සේලා අපහාසයට පත් කිරීමට ඉතා දීර්ඝ කාලයක පටන් සිදු කරන ලද සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියක් බවත් මේ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෝ කථානායකවරයා කිසිදු පියවරක් නොගැනීම කණගාටුවට කරුණක් බවත් ලිපිය මඟින් දන්වා ඇත.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය මඟින් විදෙස්ගතව ධර්ම ප්‍රචාරයේ යෙදෙන තමන් වහන්සේලා විශාල අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බවත් රන්ජන් රාමනායක මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවීමෙන් පසුත් දිගින් දිගටම මෙවැනි භික්ෂුන්ට නින්දා කිරීම් සිදු කිරීම තුළින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ද මේ සඳහා සම්බන්ධයක් ඇති බවට සැක සිතෙන බවත් ලිපිය මඟින් ආචාර්ය වල්පොල පියනන්ද හිමියන් ප්‍රකාශ කර සිටියි.