ආගම්වල නීතියට වඩා මානව අයිතීන් ඉහළයි-පාඨලී

ආගම්වල නීතියට වඩා මානව අයිතීන් ඉහළයි-පාඨලී

July 21, 2019   06:49 am

දේශපාලන අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අංශ අතර පවතින හිඩැස් දුරු කිරීම සඳහා පියවර ගත යුතු බව අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

කෙටි කලක් ඇතුළත ත්‍රස්තවාදීන් මර්දනය කිරීමට පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශවලට ප්‍රසාදය පල කළ යුතු බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“ජාතික මග” විද්වත් කථිකාව වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේය.

ආගම්වල නීතියට වඩා මානව අයිතිය ඊට ඉහළින් පැවතිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා එහිදි වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.