තැපැල් වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය අරඹයි

තැපැල් වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය අරඹයි

July 16, 2019   04:57 pm


ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයින් සංඛේත වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

අද(16) පස්වරු 04.00 ට ආරම්භ කළ මෙම වර්ජනය පැය 48 ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණේ කැදවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා සදහන් කළේය.

මෙම ඉල්ලීම් සඳහා විසදුම් ලබාදීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වුවහොත් දිවයින පුරා තැපැල් වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.