මඩාටුගමින් හමු වු පතරොම් සහ හමුදා නිල ඇඳුම් කට්ටලය

මඩාටුගමින් හමු වු පතරොම් සහ හමුදා නිල ඇඳුම් කට්ටලය

May 19, 2019   10:15 am

මඩාටුගම, කිරලව පාලම අසල සඟවා තිබියදී පතරොම් තොගයක් සහ යුධ හමුදා නිල ඇඳුම් කට්ලයක් සොයාගෙන ඇත.

පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකා දඹුල්ල කදවුරේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකළ සෝදිසියකදී විමර්ශනයකදී මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගය සොයාගෙන ඇති බව සදහන්.

එහිදි විවිධ වර්ගයේ පතරොම් 12ක් සහ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවට අයත් නිල ඇදුම් කට්ටලයක් සොයාගෙන තිබේ.
 
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙක් කිසිවෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර අදාළ පතරොම් සහ නිල ඇදුම් කට්ටලය වැඩිදුර විමර්ශන සදහා කැකිරාව පොලිස් ස්ථානය වෙත භාරදුන් බව පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකාය සදහන් කළේය.