සජීවි ත්‍රිමාණකරණය වු ආලකමන්දාව

සජීවි ත්‍රිමාණකරණය වු ආලකමන්දාව

May 19, 2019   08:10 am

වෙසක් උත්සවය හා ජාතික කෞතුකාගාර දිනයට සමගාමිව දේශීය සංචාරකයින් සඳහා ඊයේ  (18) දිනයේ සිට තෙදිනක්  පුරා නොමිලයේ කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේදී සජීවී ත්‍රිමාණකරණය ඔස්සේ සිගිරිය ආලකමන්දාව නැරඹීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇතැයි සිගිරිය ව්‍යාපෘති කලමනකරු විශ්‍රාමික මේජර් අනුර නිශාන්ත මහතා ප්‍රකශ කරයි.

සිගිරිය කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදිරියේදී විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම සදහා හදුන්වාදීමට සැලසුම් කර ඇති අතත්‍ය යථාර්තය    (Virchual Reality) මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය දේශීය සංචරකයින්ට නවමු අත්දකිමක් එක් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දුන් බව පැවසිය.

රට තුල පැවති තත්ත්වයත් සමඟ නිසි ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙලක් සමඟ සිගිරිය නොමිලයේ  නැරඹීමට අවසථාව සලසදිමත් සමඟ ඊයේ  දිනයේ  4000 කට ආසන්න දේශීය සංචාරකයි පිරිසක් සිගිරිය නැරඹීමට පැමිණි බව අනුර නිශාන්ත  මහතා ප්‍රකශ කරයි.

සිගිරිය ව්‍යාපෘති කළමනාකරු විශ්‍රාමික මේජර් අනුර නිශාන්ත මහතා සදහන් කර සිටියේ දේශිය සංචාරකයින්  පමණක් ප්‍රවේශ පත ගාස්තු නොමැතිව සිගිරියට පරිශ්‍රයට ඇතුල්වී පුරවිද්‍යාත්මක ස්ථාන,සිගිරිය කැණීම්වලින් හමුවූ පුරාවස්තු ඇතුලත ප්‍රදර්ශනය හා තවත් අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන් රැසක් නැරඹීමට අවසථාව සලසාදී ඇති බවයි.

එසේම නියමිත ප්‍රවේශ පත් ලබාගෙන සිගිරිය නැරඹීමට පැමිණි  විදේශීය සංචාරකයින් 200ක් පමණ  පුරාවිද්‍යා ප්‍රදර්ශනය හා අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය නොමිලයේ නැරඹීමට බවත්  කියා සිටියේය.

සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ වැඩි සංචාරකයින් පිරිසකගේ ආකර්ෂණය උදෙසා මෙම වැඩ සටහන දියතකරන  බවත් පැමිනෙන් සංචාරකයින්ගේ පිපාසාව සංසිඳවීමට බෙලිමල් පානය කිරිමටද  අවස්ථාව සලසා දී ඇතැයි   පැවසු අනුර නිශාන්ත මහතා මෙම  දින කීපය තුල සංචරකයින්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා දිගම්පත යුධ හමුදා  53 වන සේනාංකය හා සිගිරිය  ගුවන් හමුදාව මෙන්ම සිගිරිය පොලිසියද විශේසෂ ආරක්ෂක වැඩ සටහනක්  දියත කර ඇති බවද පැවසිය.