වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල්හිදී දැඩි ආරක්ෂාව මැද මියගිය අය සැමරෙයි

වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල්හිදී දැඩි ආරක්ෂාව මැද මියගිය අය සැමරෙයි

May 18, 2019   06:53 pm

එල්.ටී.ටී.ඊ. නායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් මිනිස් පළිහක් භාවිත කරමින් සැඟව සිටි වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේදී අද (18) සැමරුම් උත්සවයක් පැවැත්වුණි.

ඒ යුද්ධයෙන් මියගිය දෙමළ වැසියන් සිහිපත් කරමිනි.

මියගිය දෙමළ වැසියන් සිහිපත් කරමින් වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වෙරළ තීරණයේදී මෙම අනුස්මරණ උත්සවය පැවැත්වුණි.

මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණේ දෙමළ ජාතික සන්ධාන හිතවතුන් සහ යාපනය විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමය විසිනි.

මේ අවස්ථාවට දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක් සපයා තිබීම විශේෂත්වයකි.