වෙසක් නිවාඩුව හේතුවෙන් දුම්රිය කාල සටහනේ වෙනසක්

වෙසක් නිවාඩුව හේතුවෙන් දුම්රිය කාල සටහනේ වෙනසක්

May 18, 2019   06:30 pm

වෙසක් සති අන්ත නිවාඩුව හේතුවෙන් කොළඹ මහනුවර, කොළඹ මාතලේ සහ මහනුවර ඇල්ල ධාවනය වන දුම්රිය කාලසටහනේ වෙනසක් සිදු කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියි.

ඒ අනුව මහනුවර සහ ඇල්ල අතර ධාවනය වන දුම්රිය අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ ධාවනය නොවන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ සමඟ අදහස් දැක්වමින් ගමනාගමන අධිකාරී ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මේ බව සඳහන් කළේය.