සීගිරිය නරඹන වෙලාව වෙනස් වෙයි

සීගිරිය නරඹන වෙලාව වෙනස් වෙයි

February 12, 2019   07:02 pm

සංචාරකයින්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් එළඹෙන 15 වනදා සිට සීගිරිය නැරඹුම් වේලාවන් සංශෝධනය කිරීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දැනට උදෑසන 08.00 සිට සීගිරිය නැරඹීම සඳහා සංචාරකයින්ට අවස්ථාව හිමිවන අතර නව සංශෝධනයන් අනුව උදෑසන 06.30 සිට සීගිරිය නැරඹීමට අවස්ථාව හිමිවන බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් සීගිරි ව්‍යාපෘති කලමනාකරු විශ්‍රාමික මේජර් අනුර නිශාන්ත මහතා කියා සිටියේ, මීට පෙර නැරඹුම් වේලාවල උදෑසන 7ට ආරම්භ වු බවයි. 

සංචාරකයන්ගේ පැමිණිම උදෑසන කාලයේ වැඩි වශයෙන් සිදුවන බවත් එහිදී සිදුවන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස මෙම තීරණය ගත් බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

විදේශ සංචාරයකින් උදෑසන කාලයේ සිගිරිය නැරඹීමට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ඇති බැවින් ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව ද ඒ මහතා පැවසීය.