දිය බිඳක අයිතිය වෙනුවෙන් ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව වට කරයි

February 12, 2019   06:33 pm

ආරච්චිකට්ටුව වෛරන්කට්ටුව ගම්වැසියන් පිරිසක් පානීය ජලය ඉල්ලමින් අද (12) පෙරවරුවේ  ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව වටකර විරෝධතාවයක නිරත වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් අද පෙරවරු දහයට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබු මාසික මහා සභා රැස්වීම පැයක කාලයක් ප්‍රමාද කර ආරම්භ කිරීමට ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාට සිදුවිණි.

2003 වර්ෂයේ එක් පවුලකින් රුපියල් 17,000 බැගින් මුදලක් ලබා ගනිමින් වෛරන්කට්ටුව ග්‍රාමය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් නිල්දියවර ප්‍රජාමුල ජල ව්‍යාපෘතිය ලෙස මේ ජල යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කර ඇත.  

මින් පවුල් තුන්සිය පනහකට ආසන්න ගණනකට පානීය ජලය ලබා දී තිබේ. 

මේ ජල යෝජනා ක්‍රමය අසාර්ථක වීමට හේතුව වී ඇත්තේ මේ සඳහා ජලය ලබා ගත් ජල මුලශ්‍රයේ ජලයේ ලවණතාවය ඉහළ යාමයි.

මේ වන විට මේ ප්‍රදේශය හරහා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉන් ජලය ලබා දෙන බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය ජනතාවට පොරොන්දු වී තිබේ. 

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකටද එළඹ ඇති අතර එම ගිවිසුම මේ වන විට අතුරුදන්ව ඇති බව ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු උප සභාපති 
ජගත් සමන්ත මහතා පැවසිය.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකු පැමිණ තමනට ස්ථිර පොරොන්දුවක් ලබා දෙන තෙක්  මේ විරෝධතාවය අත් නොහරින බව ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් එම නිලධාරීන් කැඳවීමට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති චේච්ච්නා මුර්ති මහතා පියවර ගන්න ලදී.

පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් මේ විරෝධතාවය පැවති අතර පසුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන  මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සහයක ප්‍රියල් මධුසංක මහතා පැමිණ මේ පිළිබඳව ආයතනයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට දැනුම් දී පියවරක් ගන්නා බවට කළ දැනුම් දීමෙන් පසු පිරිස විසිර ගොස් තිබේ.