ගුරුවරයෙක් ඉල්ලා ගේට්ටු වැසුණු පාසලක්

ගුරුවරයෙක් ඉල්ලා ගේට්ටු වැසුණු පාසලක්

February 12, 2019   06:28 pm

වැල්ලවාය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් හදපානාගල ඇතාදුටුවැව කණිෂ්ඨ විදුහලේ මාස ගණනාවක සිට පළමු වසරට ගුරුවරයෙක් නොමැති වීම හේතුවෙන් අද(12) එම විද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත් විය.

ඒ  මව්පියන් සහ දරුවන් එක්වයි. 

වැල්ලවාය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් හදපානාගල ඇතාදුටුවැව කණිෂ්ඨ විදුහලේ මාස ගණනාවක සිට පළමු වසරට ගුරුවරයෙක් නොමැති වීම හේතුවෙන්  අද එම විද්‍යාලයේ ගේට්ටුව වසා එහි ඉදිරිපිටදී  මව්පියන් සහ දරුවන් එක්ව උද්ඝෝෂණයක් නිරත විය.

මව්පියන් පවසන්නේ මාස ගණනක සිට වැල්ලවාය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂට මේ පිළිබඳ දැනුම්දී තිබුණත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැති බවයි. 

පසුව අද එම ස්ථානයට පැමිණි කලාප සහකාර අධ්‍යක්ෂ වසන්ත ප්‍රේමතිලක මහතා උද්ඝෝෂකයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව උද්ඝෝෂකයින්ට පවසා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ  ඉල්ලීම පරිදි හෙට දිනයේදී අදාළ පන්තියට ගුරුවරයෙක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි. 

එම අවස්ථාවේදී කලාප සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා සහ මව්පියන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ද ඇති වු බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය. 

පසුව වසා තිබු පාසලේ ගේට්ටුව විවෘත කර  නැවත පාසලේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.