ෆිට් ප්‍රෝ සමිට් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය පළමු වරට ලංකාවට

ෆිට් ප්‍රෝ සමිට් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය පළමු වරට ලංකාවට

February 12, 2019   12:57 pm

ජාත්‍යන්තර ශාරීරික යෝග්‍යතා සමුළුවක් වන ෆිට් ප්‍රෝ සමිට් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වැඩමුළුව කොළඹ පදනම් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා නිමාවට පත් විය.

ෆිසික්ස් ග්ලෝබල් ආයතනය මගින් ජාත්‍යන්තරව පවත්වනු ලබන මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ,ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනු ලබන ප්‍රථම සම්මන්ත්‍රණය මෙය වීම විශේෂත්වයක්.

ලොව ප්‍රකට ශාරිරික යෝග්‍යතා උපදේශකයෙකු වන ක්‍රිස් ගෙතින්  මහතා සමඟ මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙකු වන ජග් චිමා හා අභිනව් මහජාන් යන මහත්වරු මෙහෙයවන ‘ෆිට් ප්‍රෝ සමිට් මෙම ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වැඩමුළුව මෙහෙවනු ලැබුවේය.

මෙහිදි ක්‍රිස් ගෙතින් මහතා විසින් පෝෂණය, පුහුණු ක්‍රමවේද, අතිරේක පෝෂණ භාවිතය, මානසික අභිප්‍රේරණය ගැන දේශනයක් පවත් විය.

ශාරිරික යෝග්‍යතා ක්ෂේත්‍රයේ  පවතින රැකියා අවස්ථා, සමාජ ජාලා මාධ්‍ය භාවිතය, පෞරුෂ වර්ධනය යන අංශ පිළිබඳ මෙහිදි දේශනයක් පැවැත්වූවේ ජග් චිමා මහතා විසින්.

ප්‍රවීන පුහුණුකරුවෙකු වන අභිනව් මහජාන් මහතාද, මෙහිදී දේශනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කළේය.