චීන වසන්තය
සයුරෙන් එතෙර

චීන වසන්තය

February 12, 2019   12:50 pm

චීන වසන්ත සැණකෙළිය වෙනුවෙන් සංවිධාන කළ අලංකාර වීථි සංදර්ශනයක් කැනඩාවේ වැන්කූවර් නගරයේදී පැවැත් විය.

එම සංදර්ශනය මෙවර පැවැත්වුණේ 46වන වරටයි.

චීන නව අවුරුදු සැමරුම හෙවත් වසන්ත සැණකෙළිය වෙනුවෙන් මෙම සංදර්ශනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබයි.

සාම්ප්‍රදායික චීන සංගීතය, නර්තනාංග ඇතුළු විචිත්‍රාංග වලින් එය අලංකාර විය.

මෙවර සංදර්ශනය සඳහා අංග 70ක් පමණ එක්කර තිබූ අතර ඉදිරිපත් කරන්නන් හාරදහසක් පමණ ඊට එක්වී සිටියේය.

මෙවැනි උත්සව වල අනිවාර්ය අංගයක් වන මකර සහ සිංහ නර්තන වලට අමතරව චීන ජන නැටුම් කිහිපයක්ද එයට එක්කර තිබුණි

පැය තුනකට අධික කාලයක් පැවති සංදර්ශනය නැරඹීමට ලක්ෂයක පමණ පිරිසක් වීථි පුරා රැස්ව සිටි බවද සඳහන්.

මෙම සංදර්ශනය චීන සංස්කෘතිය විදහා දැක්වෙන අපූරු අවස්ථාවක් බව නරඹන්නන් ප්‍රකාශ කළේය.