ඇමෙරිකාවේ වැඩබලන රාජ්‍ය ලේකම් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සංචාරයක
සයුරෙන් එතෙර

ඇමෙරිකාවේ වැඩබලන රාජ්‍ය ලේකම් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සංචාරයක

February 12, 2019   12:30 pm


අමෙරිකාවේ වැඩබලන රාජ්‍ය ලේකම් පැට්‍රික් ශේනහේන් ඇෆ්ගනිස්තානයේ සංචාරයක් සඳහා පැමිණ සිටියි.

සංචාරය අතරතුරදී ඔහු එරට ජනාධිපති අශ්රෆ් ඝානි හමුවිය.

අවුරුදු 17ක කාලයක් පුරා ඇෆ්ගනිස්තානයේ පවතින යුද්ධය අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡා සඳහා ශේනහේන්ගේ සංචාරය අතිශය වැදගත් කාරණයක්.

සාම සාකච්ඡාවලදී ඇෆ්ගනිස්තානයේ භූමිකාවට සහාය ලබාදීම ඔහුගේ සංචාරයේ මූලික අරමුණයි.

එමෙන්ම නව තනතුරට පත්වීමෙන් අනතුරුව පැට්‍රික් ශේනහේන් සහභාගි වූ පළමු සංචාරයද මෙය වෙයි.

ඇෆ්ගන් ජනපතිවරයා ඇතුළු එරට බලධාරීන් හමුවේ ඔහු පැවසුවේ කලාපයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාවට දැඩි උනන්දුවක්  පවතින බවයි.

එමෙන්ම මෙම ගැටළුවේදී අමෙරිකාවේ මැදිහත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇෆ්ගන් ජනපතිවරයා සිය ස්තූතිය පලකර සිටියේය.