ගින්නට හසුවූ අයගේ සුවදුක් බලන්න ඇමති එස් බී යයි

ගින්නට හසුවූ අයගේ සුවදුක් බලන්න ඇමති එස් බී යයි

January 12, 2019   09:51 pm

ඉකුත් දා මහනුවර යටිනුවර වීදියේ පස් මහල් වෙළෙඳ සංකීර්ණයක ඇති වූ ගින්නට මුහුණ දුන් රාමනාදන් රාමරාජ් ඇතුලු ඔහුගේ පවුලේ අයගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා අද ඔවුන් තාවකාලිකව නවතැන් ගෙන සිටින ස්ථානයට පැමිණියේය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා රාමනාදන් රාමරාජ් ඇතුලු ඔහුගේ පවුලේ අයගෙන් සුවදුක් විමසා සිටියේය.

මෙහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවසක් ලබා දුන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙනුත් ඔහු මෙහිදී විමසා සිටි අතර ඔහු නිවසක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි තමන් සිතන බවත් අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා පැවසීය.

එසේත් නොමැති වුවහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැවසීම සිදු කල යුතු බවත් ප්‍රකාශ කරමින් රාමනාදන් රාමරාජ් මහතාගේ දුරකතන අංකය ඉල්ලා සිටි අතර ජනාධිපතිවරයා ඔහු ඇමතීම සිදු කරනු ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මේ අතර සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි නාගරික ජනාවාස අධිකාරියේ නිලධාරියෙක් ඊයේ රාමරාජ් ඇතුලු පවුල රැදී සිටින තාවකාලික ස්ථානයට පැමිණ ඔවුන්ට නිවසක් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත් බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.