නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත වුණේ නැතිනම් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මැදිහත් විය ‍යුතුයි

නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත වුණේ නැතිනම් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මැදිහත් විය ‍යුතුයි

January 12, 2019   07:35 pm

දෙමළ ජනතාව රැවටීම සඳහා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා ආණ්ඩුව ගෙන ආ බව විපක්ෂය පවසයි.

ඔවුන්‍ පෙන්වා දෙන්නේ කිසි දිනක මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන බවයි.

මේ අතර නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමක් සිදුවිය ‍යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඥානමුත්තු ශ්‍රීනේසන් මහතා අද (12)  ප්‍රකාශ කළේය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් සහ ඔරුමිත්ත නාඩු වශයෙන් හඳුන්වා දී තිබේ.

1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන බව සඳහන් වුවද නව ව්‍යවස්ථාව යෝජනා වලට අනුව සිංහල සහ දෙමළ භාෂා ජනරජයේ ජාතික සහ රාජ්‍ය භාෂා වියයයුතු බව සඳහන් වේ..

එසේම ශ්‍රී ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය පිරිනමන්නේය යනුවෙන් 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වුවද නව ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව විසින් බුද්ධාගමට ප්‍රමඛත්වය ලබාදිය යුතු අතර සියලු ආගම්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බව සඳහන් වනවා.

මෙම යෝජනා වලට අනුව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත්කරගැනීම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කැමැත්තට සිදුවන අතර ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ නැති පුරවැසියෙකු  වියයුතුයි.

ජනාධිපති කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට සාමාජිකත්වය සහ නිලයක් දැරීම තහනම් කර තිබේ.

ජනාධිපතිතවරයා ඉවත් කිරීම දෝෂාභියෝග ක්‍රියාදාමය වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක කැමැත්ත මත විශ්වාසභංග යෝජනාවකින් සිදුකළ හැකියි.

ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ මූලාසනය දැරීම, පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම, විසුරුවා හැරීම, අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුලු අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්කිරීම, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු හා තානාපතිවරුන් පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය සන්නිවේදනය කර ඇති ආකාරයට අනුව සිදුකළ යුතුයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය ඇති මන්ත්‍රීවරයා බව මෙහි සඳහන් වේ.

අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියාද , අමාත්‍යවරුන් සහ අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂය තීරණය කරන පුද්ගලයාද වේ..

අමාත්‍ය මණ්ඩලය 30 කට සීමා කර ඇති අතර කැබිනට් නොවන අමාත්‍යධුර සංඛ්‍යාව ද 30 කට සීමා කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රී මණ්ඩල 02කින් සමන්විත අතර එහි සාමාජික සංඛ්‍යාව 233ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

දෙවන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය මන්ත්‍රීවරු 52 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අතර එය පළාත් සභා විසින් සහ මධ්‍යම රජය විසින් පත්කරනු ලබයි.

සෑම පළාත් සභාවකටම දෙවන මණ්ඩලය සඳහා මන්ත්‍රීවරු 04ක් නම් කළ හැකි අතර උතුරු පළාතට පමණක් අතිරේක ආසන 04ක් ලබාදී තිබීම විශේෂත්වයක්.

පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත ක්‍රියාකළ යුතු බව සඳහන් වන අතර සෑම පළාත් සභාවකටම පොලිස් කොමිසමක් සහ පොලිස් සේවයක් පවත්වාගෙන යාමට බලතල ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික පොලීසිය සහ ශ්‍රී ලංකා පළාත් බද පොලීසිය ලෙසින් හඳුන්වන අතර සෑම පළාතකම පළාත් බද පොලිස් කොමිසමක් ක්‍රියාත්මක වියයුතු බව සඳහන්.

පළාත් බද පොලිස් කොමසාරිස්වරයා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකරන නිර්දේශවලට අනුව ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් පත්කළ යුතු ව වේ.