අහිංසක සතුන් මසට ගත් 3ක් අත්අඩංගුවට

අහිංසක සතුන් මසට ගත් 3ක් අත්අඩංගුවට

January 12, 2019   06:55 pm

අම්පාර පියන්ගල රක්ෂිතයේ වන සතුන් දඩයම් කළ සැකකරුවන් තුන්දෙනෙකු අද (12) ගලපිටගල වන ජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරිව් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඔවුන් සතුව තිබි වියලන ලද මී මින්නේකුගේ මස්,හා මස් ,ගොනා මස් සහ තලගොයෙකුගේ මස් කිලෝ 14ක් සොයාගෙන ඇති අතර තවත් අමු මස් කිලෝ 24ක් තිබි ඇත.

ඒ අමු මස් අතර මී මීන්නා මස්, හා මස් සහ ගෝන මස් තිබේන බව වන ජීනි නිලධාරින් පවසා තිබේ.

මෙම පුද්ගලයන් අද අලුයම 2කට පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර එම අවස්තාවේ සැකකරුවන් 7කු සිට ඇති අතර සිව්දෙනෙකු පලා ගොස් තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර වැඩි දුර පරික්ෂණ ගලපිටගල වන ජීවි කර්යාලයේ නිලධාරින් විසින් සිදු කරණු ලබයි.