උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී.රවිහරන් අත්අඩංගුවට

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී.රවිහරන් අත්අඩංගුවට

August 10, 2018   04:50 pm

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී.රවිහරන් මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර මුලතිව් පොලීසිය මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුගිය 02 පැවති ධීවර විරෝධතාවයදී පොදු දේපලවලට හානී කිරීම සහ වෙනත් චොදනා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ටී.රවිහරන් මහතා අත්අඩංගුට ගත් බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සදහන් කළේය.