කිලෝව රුපියල් 5ට ගිය කැකිරිවලට වෙච්ච දෙයක්

කිලෝව රුපියල් 5ට ගිය කැකිරිවලට වෙච්ච දෙයක්

May 10, 2018   10:44 am

මේ දිනවල දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් විශාල වශයෙන් කැකිරි අස්වනු ලැබෙමින් පවතින බවත් කැකිරි අලෙවි නොවීම නිසා දඹුල්ල දිගම්පතහ රජයේ රක්ෂිතයේ වන අලින්ගේ ආහාර බවට පත් වන අයුරු දැකගැනීමට හැකි වී ඇතැයි අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

ලොරි රථවලින් සහ ටිපර් රථවලින් දිගම්පතහ  රජයේ රක්ෂිතයට ගෙනැවිත් දමන කැකිරි  ආහාරයට ගැනීමට 25කින් පමණ යුත් වන අලි රංචුවක් එන බවත්, ඔවුන් අවම තරමේ ටැක්ටර් රථයෙන් කැකිරි බිමට බෑමට වත් ඉඩ නොදී එය පිටුපස එන ආකාරයද දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කැකිරි කිලෝවක තොග මිල රුපියල් පහක් 5 ක් වැනි ඉතා අඩු මුදලකි. 

එම මුදලට හෝ කැකිරි මිලදී ගැනීම සිදු නොවන බව ගොවීහු පෙන්වා දෙති.

පසුගිය කාලයේ මේ ආකාරයෙන් වට්ටක්කා අස්වැන්න අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව ගොවීහු අලින්ටත් එමෙන්ම දන්සැල් දීමටත් පෙළඹී සිටියේය.

තවමත් වට්ටක්කා කිලෝවක තොග මිල පවතින්නේ ද රුපියල් දහයකටත් වඩා අඩු මුදලකටය.