වවුනියාව නගර සභාවේ බලය දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ගිලිහෙයි

වවුනියාව නගර සභාවේ බලය දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ගිලිහෙයි

April 16, 2018   04:46 pm

වවුනියාව නගර සභාවේ බලය දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ගිලිහී දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂය විසින් දිනාගෙන ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පැවසීය.

වවුනියාව නගර සභාවේ පළමු සභා වාරය අද(16) නගර සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය. 

දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වු රාසලිංගම් ගෞතම් නැමැත්තා වෙනුවෙන් ජන්ද 11 ක් හිමිවු අතර, දෙමළ ජාතික සන්ධාන ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකයා වෙනුවෙන් ඡන්ද 09 ක් හිමිවු අතර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් එක් සාමාජිකයෙකු වැළකී සිටියහ.

දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂය,එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ඊ.පි.ඩි.පි පක්ෂය ඒකාබද්ධව දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂයේ නියෝජිතයා වෙනුවෙන් සහයෝගය පළ කළ අතර, දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙනුවෙන් වෙනත් කිසිදු පක්ෂයක සහයෝගය හිමිනොවුණි.

පසුගිය සෑම වරකම දෙමළ ජාතික සන්ධානය වවුනියාව නගර සභාවේ බලය හිමිකරගත් අතර, මෙවර ඡන්දයෙන් තනි පක්ෂයක් ලෙස වැඩි බලයක් දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙත හිමිවුවද අනෙකුත් පක්ෂ සියල්ල එක්වීම හමුවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙත නගර සභාවේ නගරාධිපති තනතුර අහිමි වි ගොස් තිබේ.

උතුරු පළාත් පාලන කොමසාරිස් පැට්‍රික් ඩිරන්ජන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව පළාත් සභා පළමු සභා වාරය පැවැත්විය.

නගර සභාවේ පළමු සභාවාරය වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා, දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, වන්නි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ.කේ.මස්තාන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ.