දෙහිවල   සත්ත්ව අභිජනන කටයුතු සාර්ථකයි

දෙහිවල සත්ත්ව අභිජනන කටයුතු සාර්ථකයි

February 14, 2018   02:03 pmදෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සිදු කෙරෙන සත්ත්ව අභිජනන කටයුතුවලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිනුෂිකා මානවඩු මහත්මිය සඳහන් කළේ එම වැඩපිළිවෙළ යටතේ සිංහ පැටවුන් තිදෙනෙකු සහ මෙරටට ආවේණික ගැටහුඹු කටුස්සන් 14 දෙනෙකු මෙන්ම සීබ්‍රා පැටවෙකුද උපත ලබා ඇති බවයි.